Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum – Elżbieta Cherezińska

31,36

Opis

Etka Daum przez 1653 dni byand#322;a sekretarkand#261; Chaima Rumkowskiego. Zza swojego biurka, tuand#380; przed drzwiami jego gabinetu, obserwowaand#322;a powstanie, rozkwit i upadek najdziwniejszego and#380;ydowskiego paand#324;stwa w niemieckim Kraju Warty. Kreand#347;liand#322;a portret jego twórcy, przeand#322;oand#380;onego Judenratu w getcie and#322;ódzkim, Chaima Mordechaja Rumkowskiego. Jednoczeand#347;nie ukazywaand#322;a obraz skomplikowanych relacji miand#281;dzy and#380;ydowskand#261; a niemieckand#261; administracjand#261; getta i walki o wand#322;adzand#281; wand#347;ród tamtejszych elit. Getto and#322;ódzkie zlikwidowano dopiero w sierpniu 1944 roku, gdy Sowieci od dawna stali na linii Wisand#322;y. To sprawiand#322;o, iand#380; spoand#347;ród jego mieszkaand#324;ców ocalaand#322;o o wiele wiand#281;cej and#379;ydów niand#380; z kaand#380;dego innego getta na terenie Polski. Na czym polegaand#322;a tajemnica and#322;ódzkiego getta? Kim naprawdand#281; byand#322; „król Chaim”? Moand#380;emy dzisiaj dyskutowaand#263;, rozwaand#380;aand#263; i zadawaand#263; retoryczne pytania: czy gdyby sprzeciwiand#322; siand#281; Niemcom, gdyby nie zgodziand#322; siand#281; na podpisywanie list deportacyjnych, gdyby wand#322;asnymi rand#281;kami nie wysyand#322;aand#322; ludzi, czy byand#322;oby inaczej? Los pozostaand#322;ych gett kaand#380;e powand#261;tpiewaand#263;. Gdyby Rumkowski nie zginand#261;and#322; w Auschwitz, stanand#261;and#322;by po wojnie przed sand#261;dem. Sand#261;dziliby go jego wspóand#322;czeand#347;ni, ludzie którzy przeand#380;yli wojnand#281; i uniknand#281;li and#347;mierci. Jaki wyrok wydaliby na Chaima Rumkowskiego? Co z jego and#380;ycia and#347;wiadczyand#322;oby za nim, a co przeciwko? Czy to siand#281; da rozdzieliand#263;? Ze wstand#281;pu Szewacha Weissa

diosminex max ulotka, gripovita junior, sok z kalarepy, pęknięcia między palcami u nóg, urolact ulotka

yyyyy

 

+0