Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

43,97

SKU: e7fced52033f Kategoria: Tagi: , , ,

Opis

Historia 3. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 3 obejmuje następujące działy:1. Europa i świat od 1815 r. do połowy XIX wieku.2. Polacy i ziemie polskie w 1. Połowie XIX wieku.3. Europa i świat od połowy XIX w. do 1914 roku.4. Polscy i ziemie polskie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku.5. Polska, Europa i świat w okresie Wielkiej Wojny.6. Europa i świat w okresie międzywojennym.7. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym.Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):- Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.- Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.- Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu podstawowego.- Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.- Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.- Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.- Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.- Ramki Spory, dyskusje, oceny rozszerzają wiadomości i pokazują różne oceny prezentowanych wydarzeń i postaci.- Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).- Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.- Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i formułujący wnioski.- Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.- Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami ukierunkowującymi analizę.- Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:- Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizująca wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp.).- Warto przeczytać – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.- Źródła – konteksty – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.- Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu.

zaparcia u 2 latka, usg rodzaje, częstochowa apteka, ból brzucha po zjedzeniu

yyyyy

 

+0