Józef Muczkowski. Dyrektor Biblioteki…

43,03

Opis

Publikacja przedstawia losy oraz działalność jednego z dyrektorów Biblioteki Jagiellońskiej, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i historyka żyjącego w XIX wieku Józefa Muczkowskiego. Kompleksowo przybliża w porządku chronologicznym całokształt życia osobistego Dyrektora, jego dorobek naukowy i osiągnięcia o charakterze zawodowym.Książka złożona jest z siedmiu rozdziałów poruszających zagadnienia odwołujące się do poszczególnych etapów życia Józefa Muczkowskiego. Autorka zwróciła w niej szczególną uwagę na jego rozwój naukowy, poczynając od narodzin i młodzieńczych lat, po okres sprawowania dyrektury w Bibliotece Jagiellońskiej i ostatnie dni życia. Znaczna część publikacji odnosi się do charakterystyki zmian wprowadzonych przez Józefa Muczkowskiego w krakowskiej książnicy. Znalazły się wśród nich aspekty dotyczące porządkowania, a zarazem katalogowania zbiorów bibliotecznych oraz generalnej przebudowy i prac restauracyjnych prowadzonych w gmachu Biblioteki. Książka przybliża również działalność dydaktyczną, wydawniczą i informacyjną Dyrektora. Autorka zaprezentowała w niej także szeroki wachlarz inicjatyw podejmowanych przez niego w życiu politycznym. Istotną częścią publikacji, będącą ogniwem łączącym każdy z rozdziałów, jest prezentacja postaci jego najbliższych, a także relacji, jakie łączyły go z rodziną i innymi naukowcami.Podstawą pracy badaczki są, w przeważającej mierze, źródła dotychczas niepublikowane. Autorka uwzględnia liczne rękopisy, edycje fragmentów korespondencji oraz pism urzędowych. Dzięki analizie oraz interpretacji, a następnie opracowaniu i uporządkowaniu szeregu źródeł informacji książka uzupełnia zasób wiedzy dotyczący nie tylko postaci Józefa Muczkowskiego, ale i historii krakowskiej książnicy w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia.

regenerum pomadka, bobovita bio, gastrobonisol opinie, zatrzymanie miesiączki, klimakterium objawy, endovelle

yyyyy

 

+0