Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Edukacja wczesnoszkolna

12,82

Opis

W podrand#281;cznikach do klasy 2 sand#261; zawarte treand#347;ci z dziedziny edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, spoand#322;ecznej, a takand#380;e muzycznej i plastycznej. – Naukand#281; czytania dzieci mogand#261; doskonaliand#263; przez poznawanie tekstów literackich, sand#261; tu zarówno utwory zaliczane do klasyki literatury dzieciand#281;cej, jak i napisane przez wspóand#322;czesnych poetów i pisarzy. – Teksty do czytania zostaand#322;y podzielone na trzy poziomy. – W podrand#281;cznikach uwzgland#281;dniono fragmenty wybranych lektur zaproponowanych w podstawie programowej. – W kaand#380;dej czand#281;and#347;ci podrand#281;cznika znajdujand#261; siand#281; wyróand#380;nione fragmenty, zawierajand#261;ce treand#347;ci ortograficzne – marginesy z wyrazami prezentujand#261;cymi wybrane trudnoand#347;ci ortograficzne, opowiadania ortograficzne w kand#261;ciku Bawimy siand#281; z Noni oraz rozkand#322;adówka ze sand#322;owniczkiem ortograficznym w kand#261;ciku Piszemy poprawnie. – Rozkand#322;adówki z treand#347;ciami gramatycznymi pod hasand#322;em Tropimy gramatykand#281;, na których w formie infografik przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczand#261;ce czand#281;and#347;ci mowy (rzeczownika, czasownika i przymiotnika), rodzajów zdaand#324;, rodziny wyrazów oraz znaków przestankowych. – Odrand#281;bne miejsce przeznaczono w podrand#281;cznikach na prezentacjand#281; form wypowiedzi, takich jak: zaproszenie, list, ogand#322;oszenie, and#380;yczenia, notatka kronikarska. – Specjalnie napisana seria opowiadaand#324; Listy od Hani i Henia (do czytania przez osoband#281; dorosand#322;and#261;) na temat emocji i problemów wieku wczesnoszkolnego ma pomóc dziecku w rozumieniu wand#322;asnych emocji, poznawaniu nowych wzorów myand#347;lenia i dziaand#322;ania. – W podrand#281;cznikach wskazano tematy przeznaczone do pracy metodand#261; projektu. Obok tych tematów umieszczono specjalny piktogram. Treand#347;ci nauczania zostaand#322;y ujand#281;te w sposób moduand#322;owy – majand#261; formand#281; kand#261;cików tematycznych: – Gimnastyka oka i jand#281;zyka – celem kand#261;cika jest przygotowanie dziecka do sprawnego czytania. – Tropiciele wiedzy – kand#261;cik zwiand#261;zany z treand#347;ciami spoand#322;ecznymi i and#347;rodowiskowymi, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania dzieci and#347;wiatem i szeroko pojand#281;tand#261; naukand#261;. – Rondelkolandia – kand#261;cik poand#347;wiand#281;cony tworzeniu kompozycji kulinarnych. – Warto ich znaand#263;! – kand#261;cik, w którym jest prezentowana sylwetka znanej osoby zwiand#261;zanej z tematem dnia. – Bawimy siand#281; z Noni – celem kand#261;cika jest rozwijanie wyobraand#378;ni dziecka. – Piórkiem, dand#378;wiand#281;kiem i pand#281;dzelkiem – kand#261;cik poand#347;wiand#281;cony treand#347;ciom artystycznym, rozwijaniu wraand#380;liwoand#347;ci artystycznej oraz wyobraand#378;ni dziecka przez wskazywanie powiand#261;zaand#324; miand#281;dzy muzykand#261; a malarstwem.

refluks żołądka leczenie, biała herbata liściasta, czy przeziębieniem można się zarazić, bazocyty powyżej normy, lexotan ulotka, clindamycin mip 300, gdzie jest witamina c, ranunculus bulbosus, medispirant tabletki, elektroniczny papieros, melatonina swanson, herbata pu erh, pimafucort bez recepty, na przeziębienie dla dziecka, włókniaki jak się ich pozbyć, medana lek, osytocyna

yyyyy

 

+0