Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej dla uczniów i studentów Część-2 (E-book)

44,25

Opis

PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW – Część 2 to zbiór przykładów, ćwiczeń i zadań opracowany pod kątem praktycznych zagadnień laboratoryjnych bazujących na symulacjach. Znajdziemy tu symulacje obwodów pomagających zrozumieć świat elektroniki cyfrowej i zasad na podstawie których działają komputery. Przedstawiono zasady projektowania, badania i programowania układów cyfrowych.Książka dedykowana jest uczniom, studentom i nauczycielom. Zawiera materiały pomocnicze dla przedmiotów związanych z elektroniką cyfrową i urządzeniami techniki komputerowej. Może być wykorzystana w laboratoriach studenckich jak i na kursach branżowych. Omawia podstawy algebry Boole’a, minimalizację funkcji logicznych i zagadnienia związane z programowaniem. Omówione zostały układy kombinacyjne, sekwencyjne i pamięci w postaci konkretnych układów scalonych. Cennym dodatkiem do książki jest możliwość pobrania plików ćwiczeń, przykładów i prezentacji przygotowanych przez autora.Spis treści: SPIS TREŚCI1 WSTĘP ………………………………………………………………………………………………. 131.1 INSPIRACJE ………………………………………………………………………………………… 131.2 KRÓTKI OPIS ZAWARTOŚCI KSIĄŻKI ……………………………………………………….. 141.3 ZALECANA LITERATURA ……………………………………………………………………….. 141.4 WYBÓR GŁÓWNEGO OPROGRAMOWANIA …………………………………………….. 141.5 OPCJONALNE OPROGRAMOWANIE ………………………………………………………. 151.6 WYPOSAŻENIE DO NAUKI ZDALNEJ ……………………………………………………….. 161.7 PROPONOWANE ZASADY OCENIANIA ZDALNEGO …………………………………… 171.8 PRZYPOMNIENIE DZIAŁANIA OPERATORÓW LOGICZNYCH ……………………….. 181.9 PRZYPOMNIENIE DZIAŁANIA BRAMEK LOGICZNYCH ………………………………… 191.10 NIEZBĘDNE PLIKI I WZORY SPRAWOZDAŃ ………………………………………………. 232 PODSTAWY ALGEBRY BOOLE’A………………………………………………………………. 272.1 ELEMENTY LOGIKI DWUWARTOŚCIOWEJ ……………………………………………….. 272.2 PRZYKŁADY WARTOŚCI LOGICZNYCH 0 ORAZ 1 ……………………………………….. 272.3 PODSTAWY ALGEBRY BOOLE’A. DEFINICJA FUNKCJI LOGICZNEJ ………………… 332.4 PODSTAWOWE PRAWA I TOŻSAMOŚCI ALGEBRY BOOLE’A ………………………. 342.5 SYMBOLE GRAFICZNE WG NORM USA I UE …………………………………………….. 352.6 STANY WEJŚCIA I WYJŚCIA W SYMULATORACH ……………………………………….. 372.7 PRAWA DE MORGANA…………………………………………………………………………. 392.8 POSTAĆ KANONICZNA FUNKCJI LOGICZNEJ …………………………………………….. 433 MINIMALIZACJA FUNKCJI LOGICZNYCH …………………………………………………… 493.1 WPROWADZENIE ………………………………………………………………………………… 493.2 MINIMALIZACJA FUNKCJI ZA POMOCĄ PRAW ALGEBRY BOOLE’A ……………… 493.3 MINIMALIZACJA FUNKCJI LOGICZNYCH METODĄ TABLIC KARNAUGH’A ……… 574 KLASYFIKACJA I OZNACZENIA UKŁADÓW CYFROWYCH ………………………………. 774.1 OGÓLNA DEFINICJA UKŁADU CYFROWEGO …………………………………………….. 774.2 OGÓLNY PODZIAŁ UKŁADÓW CYFROWYCH…………………………………………….. 794.3 UKŁADY KOMBINACYJNE ……………………………………………………………………… 804.4 UKŁADY SEKWENCYJNE ……………………………………………………………………….. 814.5 OZNACZENIA UKŁADÓW CYFROWYCH …………………………………………………… 814.6 PRZYKŁADOWE UKŁADY SCALONE ………………………………………………………… 844.7 UKŁADY STYKOWE ELEKTRYCZNE ………………………………………………………….. 855 NARZĘDZIA – PROGRAMY – SYMULATORY ………………………………………………… 895.1 DOSTĘPNE SYMULATORY I ICH OPIS ………………………………………………………. 895.2 PROGRAM ATANUA …………………………………………………………………………….. 895.3 PRZYKŁADOWE UKŁADY SCALONE W ATANUA ………………………………………… 965.4 DIGITAL WORKS ………………………………………………………………………………….. 985.5 PRZYKŁADOWE UKŁADY SCALONE W DIGITAL WORKS ………………………………………… 1125.6 LOGIC GATE SIMULATOR ……………………………………………………………………. 1155.7 LOGICLY-DEMO ………………………………………………………………………………… 1165.8 LTSPICE IV (DLA ZAAWANSOWANYCH) …………………………………………………………. 1215.9 CIRCUIT WIZARD DEMO……………………………………………………………………… 1245.10 LITTLE MAN COMPUTER …………………………………………………………………….. 1295.11 WERSJE SYMULATORÓW LMC …………………………………………………………….. 1305.12 BUDOWA KOMPUTERA LMC ………………………………………………………………. 1315.13 LISTA ROZKAZÓW PROCESORA LMC …………………………………………………….. 1325.14 OBSŁUGA APLIKACJI LMC 1.3 WEBOWEJ ………………………………………………. 1335.15 OBSŁUGA APLIKACJI LMC 3.3 (DYSKOWA) …………………………………………….. 1345.16 LITTLE MAN COMPUTER – WERSJA 3.3 …………………………………………………. 1415.17 CYKL ROZKAZOWY PROCESORA I JEGO FAZY …………………………………………. 1425.18 SIMPLE 8-BIT ASSEMBLER SIMULATOR (DLA ZAAWANSOWANYCH) …………………………. 1486 PRZYKŁADY WYBRANYCH UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH …………………………. 1556.1 PRZYKŁADY UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH STYKOWYCH ………………………… 1556.2 PRZYKŁADY UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH W PROGRAMIE ATANUA ……….. 1676.3 PRZYKŁADY UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH W PROGRAMIE DIGITAL WORKS 1727 PRZYKŁADY WYBRANYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH ……………………………. 1837.1 PRZERZUTNIKI W PROGRAMIE ATANUA ……………………………………………….. 1837.2 PRZERZUTNIKI W PROGRAMIE DIGITAL WORKS …………………………………….. 1887.3 LICZNIKI MODULO W PROGRAMIE ATANUA …………………………………………. 1907.4 LICZNIKI MODULO W PROGRAMIE DIGITAL WORKS ……………………………….. 1927.5 DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGRAMIE ATANUA ……………………………… 1937.6 DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI W PROGRAMIE DIGITAL WORKS …………………… 1948 UKŁADY SCALONE W ATANUA ……………………………………………………………… 1998.1 JAK WYBRAĆ GOTOWY UKŁAD SCALONY W ATANUA ……………………………… 1998.2 NUMERACJA NÓŻEK (PINÓW) W ATANUA ……………………………………………. 2018.3 74LS00 (4 BRAMKI NAND 2-WEJŚCIOWE) …………………………………………………… 2028.4 74LS02 (4 BRAMKI NOR 2-WEJŚCIOWE) ……………………………………………………… 2058.5 74LS04 (6 BRAMEK NOT) ………………………………………………………………………. 2078.6 74LS08 (4 BRAMKI AND 2-WEJŚCIOWE) ……………………………………………………… 2088.7 74LS10 (3 BRAMKI NAND 3-WEJŚCIOWE) …………………………………………………… 2108.8 74LS20 (2 BRAMKI NAND 4-WEJŚCIOWE) …………………………………………………… 2118.9 74LS32 (4 BRAMKI OR 2-WEJŚCIOWE) ……………………………………………………….. 2138.10 74LS47 (DEKODER BCD-7 SEGMENTOWY WYŚWIETLACZ) ………………………………….. 2158.11 74LS73 (2 PRZERZUTNIKI SYNCHRONICZNE JK) ……………………………………………….. 2178.12 74LS74 (2 PRZERZUTNIKI SYNCHRONICZNE D FLIP-FLOP) …………………………………… 2198.13 74LS86 (4 BRAMKI XOR 2-WEJŚCIOWE) ……………………………………………………… 2218.14 74LS89 (PAMIĘĆ RAM 16X4B)………………………………………………………………… 2238.15 74LS90 (LICZNIK DEKADOWY) …………………………………………………………………… 2258.16 74LS138 (DEMULTIPLEKSER 3 DO 8) ………………………………………………………….. 2278.17 74LS139 (DWA MULTIPLEKSERY 2 DO 4) ……………………………………………………… 2298.18 74LS151 (MULTIPLEKSER 8 DO 1) ……………………………………………………………… 2308.19 74LS154 (DEMULTIPLEKSER 4 DO 16) ………………………………………………………… 2328.20 74LS163 (LICZNIK SYNCHRONICZNY 4-BITOWY) ……………………………………………… 2358.21 74LS283 (SUMATOR 4-BITOWY) ……………………………………………………………….. 2379 UKŁADY SCALONE W DIGITAL WORKS …………………………………………………… 2419.1 JAK WSTAWIĆ GOTOWY UKŁAD SCALONY? …………………………………………… 2419.2 NUMERACJA NÓŻEK (PINÓW) W DIGITAL WORKS ………………………………….. 2459.3 TWORZENIE BARDZIEJ ZŁOŻONYCH UKŁADÓW ……………………………………… 2459.4 74HC00 (4 BRAMKI NAND 2-WEJŚCIOWE) ………………………………………………….. 2489.5 74HC02 (4 BRAMKI NOR 2-WEJŚCIOWE) …………………………………………………….. 2509.6 74HC04 (SZEŚĆ BRAMEK NOT) ………………………………………………………………… 2529.7 74HC08 (4 BRAMKI AND 2-WEJŚCIOWE) …………………………………………………….. 2549.8 74HC10 (3 BRAMKI NAND 3-WEJŚCIOWE) ………………………………………………….. 2569.9 74HC11 (3 BRAMKI AND 3-WEJŚCIOWE) …………………………………………………….. 2589.10 74HC20 (2 BRAMKI NAND 4-WEJŚCIOWE) ………………………………………………….. 2609.11 74HC21 (2 BRAMKI AND 4-WEJŚCIOWE) …………………………………………………….. 2629.12 74HC27 (3 BRAMKI NOR 3-WEJŚCIOWE) …………………………………………………….. 2659.13 74HC32 (4 BRAMKI OR 2-WEJŚCIOWE) ………………………………………………………. 2669.14 74HC73 (2 PRZERZUTNIKI SYNCHRONICZNE JK MASTER-SLAVE) …………………………… 2689.15 74HC74 (2 PRZERZUTNIKI SYNCHRONICZNE D) ………………………………………………. 2719.16 74HC125 (4 BRAMKI TRÓJSTANOWE) …………………………………………………………. 2739.17 74HC133 (BRAMKA NAND 13-WEJŚCIOWA) ……………………………………………….. 2759.18 74HC137 (DEKODER 3 DO 8)…………………………………………………………………… 2779.19 74HC138 (DEMULTIPLEKSER 3 DO 8) …………………………………………………………. 2809.20 74HC139 (2 DEMULTIPLEKSERY 2 DO 4) ……………………………………………………… 2839.21 74HC154 (DEMULTIPLEKSER 4 DO 16) ……………………………………………………….. 2869.22 74HC163 (LICZNIK SYNCHRONICZNY 4-BITOWY) …………………………………………….. 2889.23 74HC164 (REJESTR SIPO SYNCHRONICZNY) ………………………………………………….. 2919.24 74HC175 (4 PRZERZUTNIKI D SYNCHRONICZNE) …………………………………………….. 29310 WYBRANE UKŁADY PAMIĘCI ELEKTRONICZNYCH …………………………………….. 29910.1 PRZYPOMNIENIE OGÓLNYCH KATEGORII PAMIĘCI ELEKTRONICZNYCH …….. 29910.2 PRZYKŁAD PAMIĘCI RAM (74LS89) ………………………………………………………. 29910.3 PRZYKŁAD PAMIĘCI ROM W DIGITAL WORKS ………………………………………… 30010.4 ŁĄCZENIE UKŁADÓW PAMIĘCI W MODUŁY RAM …………………………………… 30410.5 PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PAMIĘCI ROM ……………………………………. 30811 PRZYKŁADY PROGRAMÓW W LMC ……………………………………………………….. 31511.1 DODAWANIE 3 LICZB CAŁKOWITYCH ……………………………………………………. 31511.2 DODAWANIE 3 LICZB Z WEJŚCIA ………………………………………………………….. 31511.3 WYŚWIETLANIE LICZB CAŁKOWITYCH ROSNĄCO …………………………………… 31611.4 WYŚWIETLANIE LICZB CAŁKOWITYCH MALEJĄCO ………………………………….. 31611.5 WYŚWIETLANIE LICZB OD 0 DO N ………………………………………………………… 31611.6 WYŚWIETLANIE SUM LICZB OD 0 DO N …………………………………………………. 31711.7 ZLICZANIE OPERACJI ODEJMOWANIA ………………………………………………….. 31811.8 PĘTLE ZAGNIEŻDŻONE ……………………………………………………………………….. 31911.9 MNOŻENIE DWÓCH ZMIENNYCH ………………………………………………………… 32011.10 DZIELENIE CAŁKOWITE DWÓCH ZMIENNYCH …………………………………….. 32112 ZBIÓR ĆWICZEŃ ………………………………………………………………………………… 32512.1 UKŁADY KOMBINACYJNE ……………………………………………………………………. 32512.1.1 Postać kanoniczna SOP (Ćw. 1) ……………………………………………………. 32512.1.2 Postać kanoniczna SOP (Ćw. 2) ……………………………………………………. 32812.1.3 Postać kanoniczna POS (Ćw. 3) ……………………………………………………. 33112.1.4 Proste układy cyfrowe kombinacyjne (Ćw. 4) …………………………………. 33312.1.5 Złożone układy cyfrowe kombinacyjne (Ćw. 5) ……………………………….. 33512.1.6 Start silnika samochodowego (Ćw. 6) …………………………………………… 33712.1.7 Prosty alarm domowy (Ćw. 7) ……………………………………………………… 34112.1.8 Prosty dekoder 2-do-4 (Ćw. 8) ……………………………………………………… 34312.1.9 Prosty demultiplekser 4-do-1 (Ćw. 9) ……………………………………………. 34512.1.10 Multiplekser 4-do-1 (Ćw. 10) ……………………………………………………….. 34712.1.11 Badanie układu 74LS00 (Ćw. 11) ………………………………………………….. 34912.1.12 Badanie układu 74LS02 i 74HC02 (Ćw. 12) …………………………………….. 35112.2 UKŁADY SEKWENCYJNE ……………………………………………………………………… 35412.2.1 Rejestr SISO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 1) …………………………………. 35412.2.2 Rejestr PIPO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 2) …………………………………. 35512.2.3 Rejestr SIPO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 3) ………………………………….. 35712.2.4 Rejestr PISO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 4) …………………………………. 35912.2.5 Rejestr SISO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 5) ………………………………….. 36112.2.6 Rejestr PIPO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 6) ………………………………… 36212.2.7 Rejestr SIPO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 7) …………………………………. 36312.2.8 Rejestr PISO 4-bitowy synchroniczny (Ćw. 8) ………………………………….. 36512.2.9 Pamięć rejestrowa 4x4bity (Ćw. 9) ……………………………………………….. 36612.3 ĆWICZENIA DLA LITTLE MAN COMPUTER ……………………………………………… 36912.3.1 Odejmowanie liczb całkowitych (Ćw. 1) ………………………………………… 36912.3.2 Mnożenie liczb całkowitych (Ćw. 2) ………………………………………………. 37212.3.3 Wyświetlanie liczb w porządku malejącym (Ćw. 3) …………………………. 37512.3.4 Wyświetlanie liczb w porządku rosnącym (Ćw. 4) …………………………… 37712.4 UKŁADY CYFROWE W LTSPICE (DLA
ZAAWANSOWANYCH) …………………………….. 38012.4.1 Prosty układ kombinacyjny w LTSPICE (Ćw. 1) ……………………………….. 38012.4.2 Bardziej złożony układ kombinacyjny w LTSPICE (Ćw. 2) ………………….. 38313 ZBIÓR ZADAŃ KONTROLNYCH ……………………………………………………………… 38913.1 PROSTY ALARM ANTYWŁAMANIOWY (ZADANIE 1) …………………………………………….. 38913.2 STEROWANIE ŚWIATŁEM W KLATKACH SCHODOWYCH (ZADANIE 2) ………………………… 39213.3 PROJEKTOWANIE PEŁNEGO SUMATORA 1 BITOWEGO (ZADANIE 3) …………………………. 39513.4 PROJEKTOWANIE SUMATORA 4 BITOWEGO (ZADANIE 4) …………………………………….. 39713.5 PROJEKTOWANIE BRAMKI AND 8-BITOWEJ (ZADANIE 5) ……………………………………. 39913.6 PROJEKTOWANIE UKŁADU ALU 8-BITOWEGO (ZADANIE 6)………………………………….. 40113.7 BADANIE REJESTRU SISO 8-BITOWEGO (ZADANIE 7) …………………………………………. 40813.8 BADANIE REJESTRU PIPO 8-BITOWEGO (ZADANIE 8) ………………………………………… 40913.9 CIĄG FIBBONACIEGO (ZADANIE 9) …………………………………………………………. 41213.10 ASEMBLER 8-BITOWY ON-LINE (ZADANIE 10) ………………………………………. 41714 LISTA PLIKÓW DOSTĘPNYCH NA SERWERZE FTP ……………………………………… 42314.1 KATALOG CWICZENIA …………………………………………………………………………… 42314.2 KATALOG LMC …………………………………………………………………………………….. 42414.3 KATALOG PREZENTACJE ……………………………………………………………………….. 42514.4 KATALOG PRZYKLADY …………………………………………………………………………… 42614.5 KATALOG PRZYKLADY_LMC ………………………………………………………………….. 42714.6 KATALOG UKLADY_PAMIECI …………………………………………………………………. 42814.7 KATALOG UKLADY_SCALONE ………………………………………………………………… 42914.8 KATALOG ZADANIA ……………………………………………………………………………… 431

tabletki erekcja, metformina chudniecie, syrop przeciwzapalny, jak pozbyć się zaskórników zamkniętych, pentohexal 600 retard, brak pokarmu po porodzie, lek sirdalud cena, neosine syrop, vichy purete thermale, burczenie w jelitach, mysimba lek, pfizer mrna, obiawy depresji, rekarnival opinie, mniszek lekarski działanie, gronkowiec złocisty, maski z filtrem ffp2, wyrostek po której stronie boli, zmiany na języku, antybiotyk na grype

yyyyy

 

+0