Historia. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2

42,43

Opis

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Układ treści (działy) podręcznika:I. Początki nowożytnego świata wiek XVIII. Rzeczpospolita w XVI stuleciuIII. Od absolutyzmu do rewolucji wiek XVIIIV. Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wiekuV. Europa i świat w XVIII wiekuVI. Rzeczpospolita w XVIII wiekuVII. Epoka napoleońska

lek na zapalenie układu moczowego, nigella sativa seed oil, olej z czarnuszki opinie, olejek z oregano, tabletki na spalanie cukru

consorte

 

+0